Nieuwe Regio Zuid Holland

Zaterdag, 10 juni 2017, is de ledenraad van HCC akkoord gegaan met het voorstel om de regio’s Gouda, Leiden, Rijnmond en Haaglanden samen te voegen tot een nieuw te vormen regio Zuid Holland.
De leden van de onze regio Haaglanden hebben dit voorstel al goedgekeurd in de ALV van 20 maart jl.
De activiteiten in Delft, Den Haag, Voorburg en Zoetermeer zullen gewoon blijven doorgaan.
Onze website zal binnenkort vervangen worden door de nieuwe website van HCC Zuid-Holland. Dit wordt zuid-holland.hcc.nl

Namens uw huidige webmasters van HCCHaaglanden
Kick de Wolff en Wouter van der Zwan.
webmaster.hcchaaglanden@gmail.com