Activiteiten in Delft

Hier een verwijzing naar de site van Delft

Alle bijeenkomsten worden vanaf april 2016 gehouden in
“buurthuis de Wippolder”.
Professor Krausstraat 50
2628 JN Delft
(zijstraat Nassaulaan- Kloosterkade)

U kunt daar terecht op
de 1e en 3e donderdagavond van de maand (inloop en helpdesk)
de 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand (lezingen en seniorenacademie)

Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar bovenstaande link of naar de regio-agenda.