Extra ALV regio Haaglanden op 20 maart 2017 in Zoetermeer.

Op de gehouden ALV is unaniem besloten om samen te gaan met de ons omliggende regio’s zoals beschreven in onderstaande uitnodiging.
Maandag 20 maart 2017 21:00 uur

Aan de leden van de HCC Regio Haaglanden, (10/02/2017)

In het rood staat de nagekomen informatie per 25/02/2017

Het bestuur nodigt u uit voor een speciale Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 maart a.s.
Het hoofdonderwerp van deze ALV zal zijn u te informeren en besluitvorming te vragen over een voorgenomen organisatiewijziging binnen de HCC.

Het voornemen is te komen tot een fusie van 4 HCC Regio’s grotendeels gelokaliseerd in de provincie Zuid Holland. Het betreft de Regio’s Gouda, Haaglanden, Leiden en Rijnmond. Het is daarbij de bedoeling dat er één bestuur komt over de gefuseerde HCC Regio’s, die dan de naam zal krijgen van HCC Regio Zuid Holland.

De bestaande HCC locaties zullen daarbij intact blijven en geleid blijven worden door de locatie-coördinatoren. De websites en de nieuwsbrieven blijven aanvankelijk doorgaan volgens de huidige werkwijze. Zodra de Regio Zuid Holland tot stand is gekomen zal worden gewerkt aan aanpassing van websites en nieuwsbrieven op de dan ontstane situatie.

De belangrijkste redenen voor deze wijziging van de organisatiestructuur zijn:

  • Een schrijnend tekort aan bestuursleden. Door bundeling wordt beoogd meer bestuurskracht te genereren
  • Het gestaag afnemend aantal HCC leden
  • Stimuleren van nauwere samenwerking binnen Zuid Holland met mogelijkheden tot efficiencyverbetering en vergroten van uniformiteit
  • Sluit aan op de strategie van de HCC Ledenraad

Wat betreft de stemming zijn de keuzes heel beperkt.

1. de HCC Haaglanden gaat mee in de fusie naar een nieuw te vormen HCC Regio Zuid-Holland,

2. de HCC Regio Haaglanden blijft zelfstandig maar moet daarvoor, staande de vergadering, met een bestuur komen van minstens 3 bestuursleden (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester).

Lukt dit niet dan voldoen wij niet meer aan de eisen van de groeperingsstatuten en zal het hoofdbestuur van de HCC waarschijnlijk tot opheffing besluiten. De leden van Haaglanden zullen dan waarschijnlijk samengevoegd worden met een andere regio.
 ..

De ALV vindt plaats op maandagavond 20 maart in de locatie Zoetermeer,  Bijdorplaan 471-477, 2713 SZ, te Zoetermeer; aanvang 19:30 uur. In deze ALV zijn er geen andere agendapunten. Vragen vooraf kunt u desgewenst per E-mail of telefonisch (06 81247440) stellen. Met genoegen verwelkomt de HCC u in deze ALV. Graag uw HCC lidmaatschapsplasje meenemen. Stemrecht hebben alleen HCC leden die bij de regio Haaglanden zijn aangesloten.

Namens het bestuur

Paul TM Stikvoort, secretaris HCC Haaglanden

 

 

 

Komende Bijeenkomsten

Hieronder een tabel met de bijeenkomsten in de maand februari 2017
Indien het onderwerp nog niet bekend is wordt aanbevolen in het tabblad “activiteiten” te gaan naar de betreffende plaats van de bijeenkomst

LOCATIEDATUMDAGONDERWERP
Delft
Prof. Krausstraat 50
28feb17dinsdagmiddagGebruikt u een systeem met Windows, dan beschikt u al snel over vele, vele duizenden digitale bestanden. Met het overgrote deel zult u, wat bewaren betreft, gelukkig niet veel te maken hebben, omdat ze tot Windows zelf of tot programma’s behoren, maar met een ander deel toch zeker wel.
Misschien heeft u wel heel veel digitale foto’s/video’s, e-boeken (elektronische/digitale boeken) of muziekbestanden. Maar ook andere bestanden kunnen interessant zijn om te bewaren. Configuratie-bestanden, wachtwoord-bestanden en back-up-bestanden, om er maar een paar te noemen.
Alvorens u tot het bewaren van bestanden kunt overgaan, zult u stil moeten staan bij de een aantal vragen, Wilt u meer weten kom dan naar onze bijeenkomst.
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
28feb17dinsdagmiddagThuisnetwerk
Een aantal jaren geleden was het simpel. Je PC was met een kabel aan het kastje van de provbider verbonden en je had een internetaansluiting. Met de groei van het aantal laptops kwam de behoefte aan een draadloos netwerk. Wifi maakte zijn entree in vele huizen. Inmiddels zijn er tablets en smartphones bijgekomen. Veel printers zijn tegenwoordig ook draadloos en moderne TV's worden aangesloten op het netwerk. En dan hebben we het nog niet over Internet of things gehad.
door Ger Stok
Delft
Prof. Krausstraat 50
02mrt17donderdagavondINLOOP EN HELPDESK
Je bent hier van harte welkom met al je vragen en problemen.
Hopelijk kunnen wij ze oplossen.
miv van april willen wij aan het werk gaan met Raspberry Pi
Windows 10 is er en heb je problemen, kom langs om het te bespreken!
Ook ondersteunen wij de Windows gebruikersgroep.
Daarnaast is er een dia scanner om te gebruiken.
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
06mrt17maandagavondINLOOP/PRAKTIJK-AVOND
U kunt ervaringen uitwisselen en wanneer u vragen hebt, proberen we deze te beantwoorden. U kunt uw computerproblemen melden bij de coördinator, die probeert u dan te koppelen aan een HCC-lid dat er misschien meer vanaf weet.
Delft
Prof. Krausstraat 50
14mrt17dinsdagmiddagTips & trucs en dat wat er te tafel komt
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
14mrt17dinsdagmiddagOFFICE 365 & OUTLOOK
Microsoft Office 365 is een verzameling van internetdiensten, bedoeld voor bedrijven, voor thuisgebruik en het onderwijs. Deze internetdiensten worden deels aangeboden als online diensten, deels als applicaties op desktop PC, tablet en telefoon en als combinatie van beide. De applicaties op desktop / PC zijn vergelijkbaar met het kantoorpakket Microsoft Office met dit verschil dat men via Office 365 altijd de beschikking heeft over de meest recente versie.
•Jaarabonnement met automatische verlenging (€ 99,00 p.j.)
•Te gebruiken voor 5 pc’s of Macs, 5 tablets, inclusief iPad, Android of Windows, plus 5 telefoons
•Volledig versies van Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en nog veel meer
•Bevat ook Publisher en Access voor pc (niet beschikbaar voor Mac).
•1 TB cloudopslag per gebruiker voor maximaal 5 gebruikers
•Doorlopende toegang tot updates
door Kick de Wolff
Delft
Prof. Krausstraat 50
16mrt17donderdagavondINLOOP EN HELPDESK
Je bent hier van harte welkom met al je vragen en problemen.
Hopelijk kunnen wij ze oplossen.
miv van april willen wij aan het werk gaan met Raspberry Pi
Windows 10 is er en heb je problemen, kom langs om het te bespreken!
Ook ondersteunen wij de Windows gebruikersgroep.
Daarnaast is er een dia scanner om te gebruiken.
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
20mrt17maandagavondOp deze avond is er een extra ALV over het samenvoegen van een aantal regio's in Zuid Holland.
Daarna is er een INLOOP/PRAKTIJK-AVOND
U kunt ervaringen uitwisselen en wanneer u vragen hebt, proberen we deze te beantwoorden. U kunt uw computerproblemen melden bij de coördinator, die probeert u dan te koppelen aan een HCC-lid dat er misschien meer vanaf weet.
Delft
Prof. Krausstraat 50
28mrt17dinsdagmiddagPresentatie Windows 10 herstelmogelijk-heden door Seniorenacademie
Presentatie begint om 13:30
Windows 10 is een zeer betrouwbaar systeem. Als er iets gebeurt, weet het zichzelf vaak
te herstellen. Maar het is mogelijk, dat .......
1. uw systeem een keer helemaal niet meer wil starten.
Hoe starten we de computer dan op?
2. u een keer in veilige modus (al of niet met netwerk) wilt starten.
Hoe moet dat?
3. u een herstelpunt wilt activeren, maken en eventueel wilt terugzetten.
Hoe gaat dat?
4. u gebruik wilt maken van de faciliteit om alle “bloatware” te verwijderen.
Hoe doen we dat?
5. u één van de andere herstelmogelijkheden van Windows 10 wilt gebruiken.
Welke zijn dat en wat levert dat op?
Een vijftal vragen waar we tegen aanlopen en waar we zo direct geen antwoord op hebben.
Laten we eens kijken of we antwoorden kunnen vinden en hoe we de verschillende
herstelmogelijkheden die in Windows 10 zijn ingebouwd kunnen gebruiken.
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
28mrt17dinsdagmiddagEXCEL
met o.a. verticale en horizontale zoekfuncties en het gebruik van draaitabellen.
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
03apr17maandagavondINLOOP/PRAKTIJK-AVOND
U kunt ervaringen uitwisselen en wanneer u vragen hebt, proberen we deze te beantwoorden. U kunt uw computerproblemen melden bij de coördinator, die probeert u dan te koppelen aan een HCC-lid dat er misschien meer vanaf weet
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
11apr17dinsdagmiddagFLIGHTSIMULATOR
Microsoft Flight Simulator is een computerprogramma, dat het vliegen met allerlei soorten vliegtuigen simuleert. Door de jaren heen is het pakket het niveau van computerspel ontstegen en heeft het zich ontwikkeld tot een zeer natuurgetrouwe en gedetailleerde simulatie van werkelijke vluchten.
door leden van HCC-Haaglanden
uit Den Haag
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
17apr17maandagavondINLOOP/PRAKTIJK-AVOND
U kunt ervaringen uitwisselen en wanneer u vragen hebt, proberen we deze te beantwoorden. U kunt uw computerproblemen melden bij de coördinator, die probeert u dan te koppelen aan een HCC-lid dat er misschien meer vanaf weet
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
25apr17dinsdagmiddagLINUX-ACHTIGE TOEPASSINGEN.
Zorin OS heeft een grafische gebruikersomgeving die gelijkaardig is aan Microsoft Windows. Dit maakt het gemakkelijker voor Windowsgebruikers om over te schakelen op Linux
door Piet van der Kraan
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
01mei17maandagavondINLOOP/PRAKTIJK-AVOND
U kunt ervaringen uitwisselen en wanneer u vragen hebt, proberen we deze te beantwoorden. U kunt uw computerproblemen melden bij de coördinator, die probeert u dan te koppelen aan een HCC-lid dat er misschien meer vanaf weet
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
09mei17dinsdagmiddagWINDOWS LIVE MAIL NIET MEER GEBRUIKEN!
Windows Live Mail wordt sinds 10 januari 2017 niet langer ondersteund door Microsoft en wordt niet meer verder ontwikkeld. HCC raadt u daarom af Windows Live Mail nog te gebruiken!
Veel mensen zijn gewend aan Windows Live Mail en vinden de app Mail een onprettig programma met beperkingen. Wanneer u op zoek bent naar een klassiek mailprogramma op uw computer, dat veel lijkt op Windows Live Mail, dan is Thunderbird één van de beste alternatieven.
Thunderbird kan overweg met uiteenlopende types e-mailadressen, zoals die van Microsoft en Gmail, maar ook van uw provider. (bijv.: Ziggo / Caiway / KPN)
Waarom Thunderbird?
•Het is gebruikersvriendelijk,
•Eenvoudig te installeren,
•Gemakkelijk te gebruiken.
•Het is freeware, dat betekent dat u het kunt downloaden, zonder kosten.
We behandelen vanmiddag het gebruik van Thunderbird.
Samenvatting is ter plaatse beschikbaar.
door Rinus Molhoek
Zoetermeer
Bijdorplaan 471-477
15mei17maandagavondINLOOP/PRAKTIJK-AVOND
U kunt ervaringen uitwisselen en wanneer u vragen hebt, proberen we deze te beantwoorden. U kunt uw computerproblemen melden bij de coördinator, die probeert u dan te koppelen aan een HCC-lid dat er misschien meer vanaf weet